Over persberichten

Wat is een persbericht?

Een persbericht is een schriftelijke mededeling van een bedrijf, instelling of persoon aan de media, primair bedoeld voor journalisten. De uitgever van een persbericht probeert daarmee doorgaans aandacht te krijgen voor een concreet nieuwsfeit of een bepaald standpunt. Omdat persberichten via internet tegenwoordig vaak voor iedereen beschikbaar zijn, worden ze in toenemende mate ook gelezen door andere belangstellenden. Persbericht-023uur-Haarlem-CultuurPersberichten zijn per definitie subjectief en moeten met gezond wantrouwen worden bekeken. De uitgever van een persbericht heeft immers belang bij het in een persbericht geuite nieuwsfeit of standpunt. Persberichten zijn bedoeld voor journalisten om er middels hoor en wederhoor, check en double check, betrouwbare verhalen van te maken, en moeten dus niet worden verward met redactionele artikelen. Dat een persbericht nieuws moet bevatten ligt voor de hand maar helaas worden er veel persberichten uitgegeven die niet aan dit criterium voldoen. Wie een persbericht uitgeeft zonder nieuws bewijst zichzelf een slechte dienst: een volgende keer zal een bericht van dezelfde afzender sneller naar de prullenmand worden verwezen, ook wanneer het bericht dan wel nieuwswaardig is.  

Hoe schrijf ik een persbericht

persberichtEen persbericht moet ten minste aan de volgende eisen voldoen:

  • Een persbericht moet nieuws bevatten en ook zonder kop en onderkop begrijpelijk zijn. Alle informatie uit kop en onderkop moet dus in het bericht zelf terugkomen.
  • Het nieuws moet in de eerste alinea staan, liefst in de eerste zin.
  • De vragen Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? (en eventueel Hoe?) moeten in een persbericht worden beantwoord. Let op toon en stijl van uw bericht: een persbericht is geen advertentie. Gebruik geen ‘u’ of ‘wij’ in een persbericht maar stel het in de derde persoon en vermijd woorden als ‘uniek’ en andere superlatieven.
  • Een persbericht moet oprolbaar zijn. Dat wil zeggen dat alle belangrijke informatie in het begin kernachtig aan de orde moet komen. Journalisten zijn gewend oprolbare berichten te lezen en lezen dus niet verder dan tot waar het bericht hen boeit. Er is geen reden om aan te nemen dat andere belangstellenden daar een verschillende mening over hebben. Wanneer delen tekst uit uw persbericht zo kunnen worden overgenomen, dus zonder dat de tekst herschreven moet worden, vergroot dat de kans op media-aandacht.
  • Het kan zinvol zijn uw persbericht af te sluiten met een kopje ‘Over uw organisatie’. In die alinea geeft u in het kort achtergrondinformatie over de afzender van het persbericht.
  • Contactgegevens die niet voor publicatie bedoeld zijn vermeldt u het best onder een ‘Noot voor de redactie’.

Hulp nodig? AgendaXL adviseert, redigeert en schrijft persberichten voor klanten van diverse pluimage.  

de persHoe verspreid ik mijn persbericht

In de praktijk worden persberichten door mensen gevonden via e-mail, websites, zoekmachines, social media, toevallige treffers of een combinatie daarvan. Het is voor persvoorlichters dan ook belangrijk op al die gebieden actief te zijn. Tegelijkertijd wordt het door het toenemende aanbod van nieuws steeds moeilijker om op te vallen: journalisten worden doodgegooid met informatie en hebben daarom behoefte aan kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zomaar in het wilde weg gaan e-mailen is beslist geen goed idee. U loopt het risico als spammer te worden aangemerkt. Of een persbericht relevant is voor bepaalde journalisten hangt vooral af van de inhoud van het bericht, niet van de afzender ervan. Wie zijn persbericht verstuurt via een persdienst laat zich een hoop werk uit handen nemen en profiteert bovendien van ruime ervaring en ingangen. [su_box title=”Een voorbeeld persbericht” box_color=”#d10a10″ radius=”0″] —————————————————————– PERSBERICHT —————————————————————–  
Een pakkende kop

Eventueel een korte ondertitel    

Introductie/lead waarin je kort en bondig de vijf W’s uitlegt. (wie, wat, waar, wanneer, waarom)

Toelichting waarin je het hoe en waarom uitlegt
Eventueel in meerdere korte alinea’s
Met een aparte alinea over je achtergrond/organisatie

——————————————————————————————
Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Contactgegevens organisatie:
Naam organisatie
Adres Website

Gegevens contactpersoon:
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

Eventuele bijlagen: [/su_box]